×
Uudised

Tööl vigastada saanud inimestele võidakse hakata maksma rahalist hüvitist

05. september 2018,
Tööõnnetuste puhul võiks kehtida umbes samasugune kindlustussüsteem kui liikluses, tööandjad ajavad aga plaanile sõrad vastu. Foto: Anni Õnneleid

Praegu saavad hüvitist vaid üksikud töötajad, kes lähevad tööandja vastu kohtusse.

Sotsiaalministeeriumi plaani järgi kehtestataks tööõnnetuskindlustus, kuhu teeksid sissemakseid tööandjad.

Tööandjad pole siiani tööõnnetuskindlustuse loomise ettepanekuga päri olnud.

Uus plaanitav tööõnnetuskindlustuse süsteem annaks tööd tehes tervise kaotanud inimestele võimaluse saada rahalist hüvitist. Sotsiaalministeeriumis küpseva plaani järgi oleks maksimaalne kindlustussumma 800 000 eurot. Selle ulatuses makstakse nii need kulud, mis praegu on riigi kanda – näiteks töövõimetushüvitis ja ravikulud –, aga ka rahalised hüvitised otse inimesele. Esiteks hakataks inimesele maksma mittevaralist kahju kuni 3200 eurot, hüvitise piirmäärad sõltuksid kannatanu tervise kahjustamise või kehavigastuste raskusastmest, nii nagu ka liikluskindlustuse puhul. Tööõnnetuskindlustuse eest hakkaksid maksma tööandjad.