×
Uudised

Kaitseväelased arvavad naissõduritest paremini kui ühiskond üldiselt

30. jaanuar 2018,
36
Nooremseersant Liis Hulkko (paremal) abistab „haavatud” kaaslast parameedikute nooremallohvitseri kursuse lõpurännakul. Foto: kaitsevägi

Üle 70% kaitseväelasi usub, et naised saavad teenistuses kõigi ülesannetega hakkama.

Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus avalikustab täna raporti, milles uuriti lähemalt naiste kaitseväeteenistust. Senistest tervet ühiskonda puudutavatest uuringutest on võib-olla jäänud mulje, et Eestis ei suhtuta naiste teenistusse kuigi soosivalt, ent need, keda see otse puudutab – kaitseväelased ise –, arvavad naistest teenistuses hoopis positiivsemalt.