×
Arvamus

Maria Jufereva-Skuratovski: Lasnamäe näitab eeskuju, kuidas korteriühistute vaidlusi lahendada

06. detsember 2018, Maria Jufereva-Skuratovski
13
Lasnamägi Foto: Priit Simson

Jurist Erika Scholler kirjutas Eesti Päevalehe arvamusküljel („Mida teha, kui kaks naabrit otsustavad kogu ühistu eest?” 03.12), et kohtutes venib sadu korteriühistute vaidlusi ning tema hinnangul tuleks luua korteriühistute vaidluste komisjon. Tegelikkuses töötab juba ligi aasta korterelamute vaidluste lahendamise komisjon, mis alla 12 kuuga on lahendanud üle saja juhtumi.

Üheksa kuuga andis Lasnamäe linnaosa loodud komisjon, mis teenindab kogu Tallinna, vaidlusküsimustes ligi 200 konsultatsiooni ning komisjoni abiga sai operatiivse lahenduse üle 60% vaidlusküsimusi. Nendel juhtudel ei pea enam aastaid kohtuotsust ootama.

Just poolte suhtlusraskuste ja inimeste vastastikuse mõistmatuse tõttu tullakse abi küsima, seepärast lõppevad nii paljud juhtumid tihti ka kohtus. Korteriühistute peamised vaidlused on seotud võlgnikega, sagedased on ka uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega seotud küsimused ja seaduse väärtõlgendus. Väga levinud on kaebused ühistu üldkoosoleku otsuste peale.

Korteriühistute vaidluste lahendamise komisjoni analüüsis kõige sagedasemate kaebuste põhjuseid ja teemasid. Nende põhjal koostati korteriühistutele tüüpdokumentide ehk põhikirja ja sisekorraeeskirja projektid, mis on korteriühistutele tasuta kasutamiseks saadaval nii eesti kui eesti ja vene keeles. Tulevikus on kavas luua selline komisjon ka teistesse linnaosadesse.

Minu ettepanek moodustada kohtuväline komisjon tähendab, et selle otsused oleksid täitmiseks kohustuslikud ja tegevus oleks seadusega reglementeeritud. Nagu minu pikaajaline kogemus näitab, saab ainult nii tagada korteriühistute liikmetele ka reaalseid muutusi.

Praegu tegutsevate komisjonide – mille on moodustanud korteriühistute liit ja Lasnamäe linnaosa valitsus – tegevus on tänuväärne. Paraku on nende otsused aga vaid soovituslikud. Minul kui juristil ja kinnisvarahalduril on mitu näidet, et komisjonide soovitused jäävadki kasutamata.

Loodan, et nii Lasnamäe linnaosavanem kui ka praeguste komisjonide ja korteriühistuste liikmed on päri, et Eestis peab tekkima institutsioon, mis pakub korteriühistute reaalsetete probleemidele reaalseid lahendusi asjatundlikult, kiiresti, soodsalt.