×
Ärileht

Kiisler soovib luua ühtse Eesti-Läti pandipakendisüsteemi

10. august 2018,
Eesti Pandipakend OÜ Foto: Ilmar Saabas

Ühine süsteem tähendaks, et Lätist ostetud joogitaara saab tagastada Eestis ning vastupidi.

Keskkonnaminister Siim Kiisler tegi ettepaneku asuda välja arendama Eesti ja Läti ühtset pandipakendisüsteemi.

„Eesti ja Läti vaheline joogikaubandus ei näi raugevat, pigem vastupidi. Tagastamisvõimaluseta taara aga kuhjub ning see mõjub halvavalt meie praegu hästi toimivale pandipakendisüsteemile ning jäätmekäitlusele laiemalt,” selgitas Kiisler Eesti-Läti valitsuskomisjonile tehtavat ettepanekut. „Et Lätis on pandipakendite süsteem praegu planeerimisjärgus, siis on hea aeg luua ühtne süsteem.”

2017. aastal paisati Eestis turule 291 miljonit tagastatavat ühekorrapakendit. Seda oli 6% vähem kui 2016. aastal. Kõige enam (11%) vähenes seejuures metallpakendite hulk, kuna just purgijooke ostetakse Lätist enim. Mullu koguti Eestis kokku hinnanguliselt 231 miljonit ühekordset joogipakendit, mis anti üle Pandipakendile. Proportsionaalselt turule toodud kogusega vähenes eelmisel aastal ka tagastatud pakendite hulk üle-eelmise aastaga võrreldes 6%.