×
Päevalehe arhiivist

Eesti Päevalehe arhiivist. Marfin Panga töötajad viskusid panga eest ambrasuurile

16. aprill 2018,
Marfin Panga juhatuse esimees Riho Rasmann kinnitas, et panga töötajatega seotud firmad on faktiliselt panga kontrolli all. Foto: Kaarel Tigas/Õhtuleht

2010. aastal kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas finantsinspektsioon viibutas Versobanki eelkäija Marfin Panga poole näppu seoses laenude haldamisega.

Marfin Pank on probleemlaenude käsitlemiseks rakendanud omapärast ärimudelit ja selle asemel et luua eraldi äriüksus halbade laenude haldamiseks, on kaks panga töötajat võtnud riski ja loonud selleks oma firmad.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld viitas, et üldjuhul loovad pangad halbade laenude käsitlemiseks ja laenutagatiste omandamiseks kas omaette struktuuriüksuse või koondavad need enda omanduses olevasse ettevõttesse. „Finantsinspektsioon on Marfin Panga tähelepanu juhtinud nende poolt halbade laenude käsitlemiseks ja omandamiseks kasutatava ärimudeliga seotud riskidele,” kinnitas Kurgpõld. „Finantsinspektsiooni hinnangul on äärmiselt oluline, et tagatud oleks riskide maandamine ja potentsiaalse huvide konflikti vältimine,” rõhutas ta. Nimelt võivad selliste tehingutega kaasneda panga maine langus, võimalikud huvide riskid ja ka operatsioonirisk.